Dagen då kvinnor också slår

Igår var den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Finland toppar våldsstatistiken och nästan hälften av kvinnorna i Finland har blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. Mäns våld mot kvinnor är ett globalt problem och det finns ett tydligt strukturellt problem som bottnar i könsroller och maktförhållanden. Inte i gener eller alkoholbruk.

Det var också nyligen den internationella mansdagen. Ett ypperligt tillfälle att diskutera mansrollen, hur den ser ut och vilka begränsningar den sätter på till exempel männens emotionella uttryck. En dag att lyfta fram ojämställdheter i samhället som drabbar männen (och i förlängning även kvinnor, liksom vice versa).

Men kanske hade mansaktivisterna den dagen så involverande och uppslukande diskussioner och kanske de skred till aktiva förebyggande åtgärder och kanske de rent av höll dagslånga seminarier om mansrollens avigsidor, så att de helt enkelt inte hade tid att spotta ur sig de nätkommentarerna som istället dök upp en vecka senare på dagen då även kvinnor slår, nej förlåt, dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

För minns kära läsare, att det faktiskt är synd om männen också. Välkommen till kapplöpningen i lidande.

Kommentarer