Ojämställdhet är inte en åsiktDet här är inte en åsikt. Det är ett faktum.

Vad tycker du att vi ska göra åt det? 

Kommentarer