Apr 15, 2014

Frihandelavtalet mellan EU och USA

Det pågår för tillfället viktiga förhandlingar angående ett frihandelsavtal mellan Europa och USA. Ett liknande är också på gång mellan USA och Asien förresten. Frihandelsavtalet är tänkt att ska underlätta handeln mellan kontinenterna genom att avskaffa en del tullar och regleringar och samtidigt på nåt vis öka mängden arbetsplatsen. Eh, samtidigt som man avskaffar "hinder"? Kanske man menar att det kommer att gå bättre för företagen och därmed kommer även arbetsplatserna att öka.

Det är dock inte bara guld och gröna skogar. Frihandelsavtalet gynnar främst stora företag och det kan leda till att mindre företag slås ut och att vi rör oss allt mer mot en företagskultur med några få monopolföretag som köper upp alla mindre i sin väg. Storföretag som till exempel Monsanto.

För det andra finns det en risk för att företag i allt högre grad kommer att börja utnyttja det så kallade investerarskyddet, vilket innebär att ett företag kan stämma en stat ifall det anser sig ha blivit felbehandlade t.ex. vad gäller konkurrens. Vattenfall har t.ex. stämt Tyskland efter att tyskarna beslöt att avveckla kärnkraften efter olyckan i Fukushima. Det allra tokigaste är att det här inte utspelar sig i någon vanlig domstol, utan istället är det advokater som ömsom fungerar som företagsadvokater och ömsom som "opartiska" domare i en så kallad ISDS-process. Även om tvisten löses till statens fördel (vilket händer cirka 40% av gånger) eller om tvisten löses internt utan domstolsbeslut, så leder det allt som oftast till en försvagad reglering eller lagstiftning. Företagen har med andra ord ett ganska starkt grepp om ländernas lagstiftning.

För det tredje finns det en risk i att reglerna för import uppluckras och att billiga (t.ex. genmodifierade produkter, utan krav på märkning av GMO) "dumpas" på marknaden och konkurrerar ut mer etiskt (och vanligtvis då även dyrare) produkter t.ex. inom restaurangbranschen där billigaste oftast vinner kvalitet. Vi må behålla samma standard på matproduktion oavsett frihandelsavtal eller inte, men marknaden kommer möjligtvis att kontamineras av produkter som vi inte tillåter här. I USA innehåller redan en förkrossande stor andel (cirka 80-90% har jag läst nånstans) av mer eller mindre processerad mat genmodifierade produkter.

Det är ju såsom en stor del av industrin redan fungerar. Kemikalier som är förbjudna inom EU används med råge i Asien, som inte "vågar" förbjuda dem med risk för att förlora västerländska investerare. Det är eventuellt ett liknande scenario på kommande i och med frihandelsavtalet. Förhandlingar kring frihandelsavtalets detaljer har dessutom varit väldigt hemlighetsfulla. Inte så speciellt demokratiskt.

Våra finländska EU-politiker såsom Stubb är väldigt positiva och driver hårt för att få igenom avtalet och läget är likadant i Sverige. Svenska Yle / Spotlight har gjort ett väldigt bra reportage om detta och den andra delen av reportaget finns att kolla på i bara några dagar framåt, tills den 16.4. Så skynda, skynda, det är viktiga grejer!

Här är länkarna till artiklarna ännu en gång.
"Ska företag kunna stämma stat?"
"Vi ses i rätten" (TV-programmet på Areenan, bara två dagar kvar!)
"Spotlight: världens största affär"
"Storföretagsintressen främst i transatlantiskt frihandelsavtal"

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...