Feb 16, 2014

Bra och dåliga nyheter om GMO

EU rådet röstade nyligen om att godkänna användningen av genmodifierad majs 1507. Resultatet blev 19 röster emot, 5 röster för och 4 som avstod från att rösta. Det tråkiga är att både Finland och Sverige röstade för godkännandet av GM-majsen.

Trots att det är en överväldigande majoritet emot, så räcker inte antalet röster för att blockera majsen, utan frågan går vidare till EU-kommissionen. Nu är tiden inne att vädja till EU-kommissionen att faktiskt respektera EU rådets röstningsresultat, medlemsländernas ställningtagande och åsikterna som invånarna i EU har framfört bland annat genom de jättelika demonstrationerna emot Monsanto. Nej till GMO och fröjättar med monopol.

Slow Food International har gett ut ett pressmeddelande som kort sammanfattar vad det handlar om och Friends of the Earth Europe har sammanfattat riskerna med majsen.

Som vanligt när det kommer till GMO är studierna om majsens inverkan på ekosystemet bristfälliga. Man har endast undersökt hur majsen påverkar fjärilar och malar och uteslutit andra leddjur, t.ex. såna som lever i vattnet eller i jorden. Av resultaten framkommer dessutom att majsen utgör en risk för vissa fjärils- och malarter. Bakvänt nog har European Food Safety Authority (EFSA) föreslagit att man studerar noggrannare exakt vilka arter som påverkas efter att majsen kommit ut på marknaden, istället för före som man brukar vid riskanalyser. Helt bakvänt.

Man har inte heller utvärderat konsekvenserna av majsens tolerans mot herbicider och dessutom förekommer det motstridiga uppgifter om hur aktiv just den genen är. Därutöver har användningen av glufosinat, som majsen är resistent emot, begränsats kraftigt i april 2013, så i nuläget skulle det inte ens finns möjligheter att använda detta bekämpningsmedel på majs 1507. För att få bort förbudet lobbar företaget givetvis kraftigt för.

Kort sagt skulle kommersiell odling (obs, skillnad från forskning) av majsen riskerar att minska på biodiversiteten och möjligen öka användningen av bekämpningsmedel.

Jag vill avsluta med en mer positiv nyhet och berätta att köttförädlingsföretaget Snellman har gått in för GM-fria grisar. Fint jobbat! Grisarna får förmodligen fortfarande soja, men den är i alla fall inte genmanipulerad, vilket är en liten vinst för miljön och ett starkt ställningstagande för så kallad naturlig mat. Fint att företaget har varit lyhört för konsumenternas röster.

1 comment:

Lotta said...

Det här temat är bra att komma ihåg då kandidaterna till EU-parlamentsvalet nu är i full gång med att berätta om sina hjärtefrågor...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...