Vi gör det igen! March Against Monsanto


Vi marcherar igen för rätten till ren mat, ren natur och rätten att veta vad vår mat innehåller. 


Kommentarer

Hejja hejja hejja!!
Tack, tackeli tack! :D