Genmanipulerad mat - March Against Monsanto

Hörrni, vi måste snacka om det här med genmanipulerad mat. Det blir allt vanligare att våra kossor, grisar och fjäderfän även här i Finland föds upp på genmanipulerad soja. Allt flera stora foderproducenter runt om i världen har börjat använda sig av genmanipulerad soja.

Vad är problemet? Jo, de genmanipulerade produkterna har sammankopplats med allvarliga hälsorisker, såsom störning i celldelningsprocessen vilket på sikt kan leda till cancertumörer, infertilitet och skador på foster. Det finns det inte tillräckligt med vetenskaplig forskning kring GMO-produkternas långsiktiga hälsoeffekter på människan och naturen och trots detta använder man friskt (no pun intended) genmanipulerade matprodukter utan att skriva ut det på produkternas etiketter. För tillfället används våra kroppar som ett testlaboratorium för genmanipulerade grödor. 

Monsanto är ett av storföretagen som producerar genmanipulerade frön vid sidan av en hel buisness med bekämpningsmedel som Roundup och andra gifter. De har bland annat fått fällande domar för falsk marknadsföring av Roundup som de felaktigen påstått att är biologiskt nedbrytbart. 

Största problemprodukten är Monsantos frön som genmanipulerats att tåla bekämpningsmedel utan att själv ta skada av gifterna. Förvisso en stor vetenskaplig bedrift, men med förödande konsekvenser för miljön. De genmanipulerade grödorna påverkar som sagt celldelningen hos de som äter grödorna, markens mikroorganismer påverkas negativt eftersom GMO-grödornas "naturliga" resistens mot bekämpningsmedel även tar kål på andra insekter än skadeinsekter, ekosystemet rubbas då marken utarmas av såväl de "naturliga" gifterna som av det monokulturella jordbruket som inte tillåter annan växtlighet än de genmanipulerade grödorna. De genmanipulerade växterna sprids i naturen okontrollerat med vinden och vattnet och korsas med vilda växter, med oanade konsekvenser. Kanske det inte är så farligt, kanske det är det. Förrän vi vet säkert, så bör vi låta bli att fingrera med vår mat och natur.

Sen finns det även en hel del ekonomiska aspekter, såsom att Monsantos frön endast är ettåriga vilket gör att bonden måste köpa nya frön varje säsong och att företaget vill ta patent på grödor som tomat, soja och majs, som hör till GMO-frågan, men mer om det senare.

Den 25 maj ordnas en global demonstration mot genmanipulerat mat och mot Monsanto. I 30 olika länder och på över 250 orter marscherar man för ren mat och natur. Även i Vasa, Helsingfors, Åbo och Uleåborg. Jag har aldrig tidigare aktivt deltagit i en demonstration, ännu mindre ordnat en. Jag ser mig inte som en demonstrant och vill inte gärna pryda tidningen med plakatet i högsta hugg. Men, det här känns som en allt för viktig sak för att bara gömma sig bakom datorskärmen. Dessutom är det hög tid att göra nåt och inte bara prata. Så alla som är för ren mat kom med!

Kolla denna lista om det finns en demonstration nära dig!

Lästips:
- Morotslivs inlägg lätt- och kortfattat om GMO.
- Roten till det goda livet skriver ett väldigt informativt inlägg om ämnet
- bloggen Jordliv skriver om "Företaget som vill ta patent på moder jord"

Kommentarer

Åh, Monsanto alltså! Det är demonstration här med då. Jag vet inte om vi ska gå, men det känns rätt viktigt. Jag visste inte att de var ettåriga bara. Det är ju skitdumt bara det. Allt för pengar. Jag blir tokig på det, när ska folk fatta?

Jag tycker att det är så irriterande med de som klagar på vegetarianer som äter sojaprodukter för att sojan skövlar skog och bla bla. Men sen äter de själva kött från kor som har ätit sojafoder.
Precis! Det är inte så lätt att se sambandet. Genmanipulerad soja hamnar inte på tallriken enbart genom att man köper soja i någon direkt form, utan på många vägar även indirekt. Det är jätteviktigt att informera folk om att det finns risker med att låta genmanipulerade foder och grödor ta över vår matproduktion. Gå på marschen! :)