Dagens andra tips: Stop Female Death In AdvertisingStop Female Death In Advertising är en sida som samlat reklambilder av kvinnor som föreställer döda, misshandlade eller extremt passiva. Ch-ch-check it out. Att kvinnor framställs som passiva i reklam är ju ingenting nytt under solen, men att bildspråket blir att hätskare och härsknare är oroväckande.

Kommentarer