Att få utlopp för frustration


Digging from MaggieBoh on Vimeo.

Man gräver och krattar vildsint i trädgårdslandet. Medan kvällssolen sjönk allt lägre och krattan grävde sig allt djupare kändes det bra och jag gick där och tänkte på Kristina från Duvemåla. Hur långt bort hon reste, hur modiga de var, hur de bröt marken och hur jobbigt allt måste ha varit. Här står man och petar lite jorden för skojs skull, medan de var beroende av det som jorden gav.

Jag måste inte odla nåt om jag inte vill, men de hade inget annat val, inga supermarketar att gå till. Därför var det också viktigt att ta hand om sin jord och omgivning. Å andra sidan jagade man bufflarna till utdödsgränsen. Så många av oss har tappat det där sambandet mellan oss, naturen och vår överlevnad. Det är ju fantastiskt att vi inte måste odla själv eller vara lika utlämnade för missväxt och översvämningar, men samtidigt har vi tappat bort förståelsen för vår plats i ekosystemet, vår plats i naturens kretslopp, varifrån vår mat kommer och hur den produceras. Att inse det där sambandet eller den platsen på jorden tror jag är väsentligt för vår överlevnad.

Kommentarer