Apr 24, 2013

REKO - första avtalsträffen

Vasa-gruppens REKO beställningsavtalsmöte för konsumenter och producenter är bokat till måndag 29.4.2013 kl 18-20. Välkommen!

Mer info HÄR.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...