Varför jag tycker att kvinnodagen är viktig

Trevlig kvinnodag! Idag uppmärksammas kvinnors varande i världen. Rättigheter, skyldigheter, situationer och platser där de finns och vad de gör. Det finns cirka 3 miljarder kvinnor i världen så det är ju lite svårt att klumpa ihop oss till en enda homogen grupp.

Det var den tyska socialdemokraten och senare kommunisten Clara Zetkin som tog initiativ till att kvinnor över hela världen skulle börja fira en kvinnodag för att hedra kvinnorörelsen och för att främja kampen för kvinnors rösträtt. Det kan ju kännas som om vi kommit ganska långt från att kämpa om rösträtt och säkert finns det de som vill skrota dagen i jämställdhetens namn.

För det första tycker jag att det ännu finns en hel del kvinnosaker att kämpa för och för det andra tycker jag att dagen påminner oss om att det faktiskt inte var så länge sedan som tanken på en självständig kvinna med egen rösträtt ansågs vara någonting absurt. Förutom att kvinnodagen är förankrad i vår nutid och dagens kvinnoöden flåsar även det historiska perspektivet oss i nacken. Självklara rättigheter som rösträtt, rätten att bestämma över sin egen sexualitet och kropp, rätten till förvärvsarbete, rätten till kombinationen av förvärvsarbete och familjeliv och så vidare har inte alltid varit självklarheter. Dagen påminner oss om att det lönar sig att kämpa för sina rättigheter. Man kan kan förändra världen.

PS. Kolla in Hannas inlägg om kvinnobanken och om att stöda kvinnors företagande.

Kommentarer