Reko avtal - första träffen

En kort uppdatering av hur Reko-avtalsprojektet framskrider. Senast och första gången som vi träffades i en mindre grupp diskuterade vi vilka sorts produkter kunde vara aktuella och hur lång en avtalsperiod kunde vara. Vi konstaterade att 2 månader kan vara en tillräckligt låg gräns för att få med så många konsumenter som möjligt. Jag misstänker dock att intresset för det här är större bland konsumenter än vad det är bland producenterna. Men det återstår att se.

Avtalen borde slutas nu på våren
för att bonden ska kunna planera sådden. Första leveransperioden skulle ske juli-augusti och det är säsongsvaror som gäller. Då skulle primörer, frilandsgrönsaker, nypotatis, örter och t.ex. jordgubbar finnas tillgängliga. Under den andra perioden september-oktober är det t.ex. morötter, squasch, kålsorter och bönor som är mest aktuella. Under november-december skulle bonden leverera produkter som håller i lager, t.ex. kål, lök, potatis och morötter.

Produkter såsom ägg, mjölk, mjöl och kött skulle finnas tillhanda under alla perioder eftersom de inte är säsongsbundna på samma sätt.

Nästa gång ska vi titta närmare på själva utformningen av avtalet och fundera vidare på mängden matprodukter som kan tänkas vara efterfrågade.

Kommentarer