Gissa vilken

Gissa vilken som är ekologisk och vilken som är konventionellt odlad. Gissa varför den ena produkten är större än den andra. Gissa vilken som påstås ha ett större näringsvärde.

Om vi börjar med utseendet. Konventionellt odlade äppel, citroner, apelsiner m.m. behandlas och putsas ofta med ett lager vax för att se fräscha och blanka ut så länge som möjligt. Man sorterar bort alla exemplar som har även den minsta fläck eller som är för liten i storlek, vilket innebär ett enormt svinn på grund av kosmetiska orsaker. Förhoppningsvis används dock 2. klassens frukter och grönt till förädlade produkter såsom sylter, konserver, halvfabrikat och dylikt. Ekologiska produkter säljs i olika storlek och med diverse skavanker.

Angående storleken är ekoprodukter vanligtvis mindre än besprutade produkter eftersom de inte behandlats med konstgödsel. Idag är växtförädlingen på frukt och grönsaker inriktat mer på storlek och färg än näringsinnehåll. En del frukt och grönt plockas innan de är mogna och får sedan mogna på konstgjort sätt. Vitaminerna skapas i mognadsprocessen.Visst är det ju bra att frukten eller gönsaken är stor, mo' honey mo' money, men har konstgödsel någon baksida?

En ekologiskt odlad morot behöver inte nödvändigtvis innehålla mer C-vitamin än en konventionell odlad morot. Däremot kan den ekologiska produkten innehålla mer antioxidanter och mineraler. Orsaken kan härledas till konstgödseln som innnehåller höga halter kväve. För att flavonoider, eller antioxidanter som fungerar  som skydd mot skadeinsekter och sjukdomar, ska bildas krävs en låg kvävehalt. En annan påverkande faktor är jordens kvalitet och hur utarmad den är. Med gödning och närsalter inaktiverar man markens mikroliv, krypen, som hämtar mineralerna ur jorden. Mineraler tillkommer delvis genom förvittng av växter och därför är ekogödsel att föredra om man vill ha mineralrika grönsaker. Ekomjölk har visat sig innehålla högre halter av vitamin E, betakaroten och omega-3-fettsyror tack vare det foder som kossorna får.

Det kan ju kännas ganska orättvist att betala ett högre kilopris för ekologiska matvaror och få produkter som inte alls ser lika smaskiga och fina ut som "vanligt". Ekoprodukten må alltså vara lite dyrare, men man får också mera för priset. Ja, och så slipper man ju förstås i högre grad rester av bekämpningsmedel.

Kommentarer

Heidi sa…
Intressant info! Tack för att du satt dig in i ämnet! :)