Nov 5, 2012

Läckan

Voi helvetes helvete. Talvivaara läcker fortfarande och har kanske läckt sedan lördagen. Uppskattningsvis 200 000 kubikmeter förorenat vatten har kommit ut i naturen. Ja, olyckor händer, men varför fungerade inte back-up bassängen? Jag blir så less.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...