Gårdagens raw food-träff

Gårdagens Raw Food-träff var verkligen intressant. Vi var så många som 10 personer som träffades och några som inte hade möjlighet att komma igår fattades ännu. Och jag som hade känt mig ganska ensam i de här funderingarna. Inte hade jag en aning om att det fanns så här många som intresserar sig för raw food! Träffade t.ex. Johanna för första gången!

Det visade sig att vissa kör så mycket som 90% levande föda medan andra bara börjat nosa på saken. Jag tror vi har mycket att lära av varandra. Tanken är att vi kan träffas och tillaga någonting, läsa böcker och diskutera, dela med oss artiklar eller annat intressant om raw food och eventuellt träffas kring olika teman. Den här gången hann vi egentligen mest bara berätta lite om oss själva och vad vi tänker om raw food/levande föda och så hade 1 1/2h rusat fram. Jag ser fram emot följande träff 5.11!

En intressant grej som kom upp var olika termer och vad man ska kalla maten som man inte värmer upp över 45 grader. För 25 år sedan talade man mest om råkost och det upplevs som en något föråldrad term idag. En senare term, levande föda lär fokusera rätt så mycket på återuppväckandet av maten och kroppen, medan raw food är ett nyare, mer amerikanskt begrepp, där matkreativiteten kommer före hälsoaspekten, dvs. vilka livsmedel som passar ihop och kompletterar med andra livsmedel ur ett hälsoperspektiv. Raw food kan även tolkas som ett samlingsbegrepp för de olika sätten att se på den här sortens mat. För några år sedan kallades Raw Food festivalen i Sverige ännu för Råkost festival. Men, som det konstaterades även på träffen, så det spelar väl ingen större roll vilken kategori man tillhör, huvudsaken är väl att man äter sånt som gör ens egen kropp gott. Vi är ju alla olika.

Kommentarer