Dystra besked

Åbo Akademi har ett underskott 4 miljoner och statsandelarna lär bli bara mindre. Nu instämmer jag med ryska institutionens avgående professor och frågar varför sparar bland undervisande personal då förvaltningens andel av den totala personalen är stor. ÅAs rektor menar att jämfört med andra universitet är ÅAs förvaltning lätt. Nu måste vara försiktigt med nyanställningar och vikarier. Inbesparingarna påstås drabba alla olika enheter lika mycket.

Bah. Jag tvivlar på att sparåtgärderna är av samma kaliber och har samma jämbördiga inverkan. Sparar man bort en professur, t.ex. som man gjorde i litteraturvetenskap, har det långt större konsekvenser än om man sparar bort en revisor eller sekreterare. Nu menar jag inte att ovannämnda arbeten är oviktiga. En professur som försvinner är dock långt mer ödesdigert för långt fler personer - studeranden i flera generationer, forskningen, institutionens utveckling - än att arbetsmängden ökar för några personer inom förvaltningen. Att styrelsemedlemmar och rektorn eller vem det nu var dessutom lyfter orimligt stora bonusar i dessa spartider gör det hela lite tunt och inte så trovärdigt.

Bah säger jag. Hur mycket ska man spara in på kunskapen i vårt land?

P.S Den som undrat vad jag pysslat med när jag inte bloggat kan gå in på Twitter och kolla vad jag sysslat med. Busy times.

Kommentarer