Oct 11, 2012

Den farliga flickan

Tidpunkten för internationella flickdagen är ju på ett sätt ganska läglig med tanke på vad som hänt i Pakistan och mordförsöket på den 14-åriga flickan, Malala Yousafzai, som kämpat för barns och flickors rättigheter. Flickaktivisten, som hon kallas, representerar ju ingalunda alla de olika formerna av utsatthet, förtryck och glastak som finns, men mordförsöket visar hur farligt det upplevs att kvinnor vill ha och får makt. Hur det, dock av extremister i det här fallet, upplevs att kvinnan borde vara kuvad och att hon inte behöver utbildning.

Världen och Pakistan har reagerat på och fördömt attacken, men mönstret att flickan eller kvinnan inte är lika mycket värd som en pojke eller man återspeglas i många andra kulturer än endast i talibanernas kultur. En kvinna som gapar efter rättigheter och makt är en farlig kvinna. För utbildning är förutom en grundläggande rättighet även en sorts makt. Den makten förgör man genom att förminska, förtrycka och slutligen bruka våld.

Att vi talar om flickornas utsatta situation minst en dag om året och att någon kanske blir inspirerad till att göra mer än bara tala om det visar det att är vi på rätt väg. Men om vi börjar köpa rosor och choklad eller solidariskt klä oss i en viss färg (jag gissar på rött) så får det nog vara.

2 comments:

Lotta said...

Ja, det är så typiskt välfärdssamhället att göra jippon av alla grymheter också - låt vara att kanske nån cent av rosinköpen verkligen går till seriös verksamhet för att stöda utsatta flickor.

Maggie said...

Man kan ju tänka sig att varje cent (en bråkdel av rosornas eller chokladens pris) är hemåt och går till någonting gott. Men samtidigt kommersialiseras och banaliseras dagen. Man tror att man drar sitt strå till stacken och hjälper genom att konsumera. De som hjälps är ju nog företagen. Men nu finns ju inte (ännu?) ett sånt jippo kring flickdagen, så det finns alla möjligheter ännu!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...