Aug 6, 2012

Preventivmedel för män - RISUG

Idag är det ofta huvudsakligen kvinnan som bär ansvaret för att ett heteropar inte ska bli med oönskat barn. Detta sker ofast genom p-piller. Piller som är ett hormonpreparat. Artificiella hormoner i kroppen som efterliknar en graviditet och lurar kroppen. Hormoner som går genom kroppen oförändrade och ut i vattensystemet genom urinen och genom reningssystemen utan att förändras och in i fiskarnas levnadsmiljö och mat. Fiskar som blir mindre aktiva med uppvaktande av honorna, vilket leder till färre fiskägg, vilket leder till färre fiskar i våra hav. Illa gorilla...

Det finns faktiskt preventivmedel för män! Preventivmedlet som inte sköljs ut i våra hav eller som belamrar kroppen med extra "ingredienser" heter RISUG. Det påminner om vasektomi (sterilisering), men kan mycket lättare återställas. En typ av polymer (gel) injiceras i sädesledarna och proceduren lär ta cirka 15 minuter hos doktorn.

Kemikalierna - styrene maleic anhydride och dimethyl sulfoxide - lär inte vara giftiga, blockerar inte sädesledarna och orsakar inte tryckbildning, utan tillåter spermierna att flyta fritt fram. Polymernas negativa och positiva polarisation gör att sädescellerna rivs itu genom en polyelektrolytisk effekt på monekylär nivå när de passerar området där gelen sprutats in.

När man är redo för bebisar efter ett par månader eller 10 år efter ingreppet spolar man bort gelen med vatten och bakpulver (bikarbonat). Inom två till tre månader är spermierna i skick igen. Ungefär samma tid som det tar en p-pillerätande kvinnas kropp att återgå till normalt tillstånd igen.

Visst låter det fantastiskt! Problemet är ju bara det att ingreppet är billigt att göra och den preventiva effekten är åtminstone 10 år. Hemsk saker, tänker läkemedelsindustrin, "Vad ska vi då sälja?!?". Så få se om det här utvecklas till någonting. Här kan man skriva på en namninsamling för att företaget som börjat utveckla idén faktiskt ska fortsätta arbetet. Power to the people!

1 comment:

Lotta said...

Men gud! Jag har pratat om vasektomi det senaste året för min man, men han är inte så het på det... det här låter ju superbra.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...