Aug 1, 2012

Män är män är män som slår?

Puh, vilken dag på internet. Först Elina Hirvonens kolumn i Helsingin Sanomat om hälsosystern på rådgivningen som under 2-årskontrollen skippade bilderna med "pojkaktiga saker" (såsom olika maskiner och verktyg) eftersom det behöver flickor inte bry sig om.

Sen diskussionen som följde Linda Karlsson inlägg om ett övergrepp hon var med om. Hon fick på käften av en medelålders man eftersom hon inte ville att han skulle tafsa på henne. Ett uttdrag ur kommentarerna:
Jag har verkligen svårt för att se det här beteendet som en del i någon mansroll. Det passar verkligen inte in på mig, och inte på majoriteten av alla tusentals män jag har träffat i mitt liv. [...] - Johan D
Genus och feminism är trams! Jag har läst feministisk filosofi på akademisk nivå och det var synnerligen bortkastad tid. Jag känner åtskilliga feminister tillhörande alla möjliga falanger samt allehanda queerteoretiker, jag har i egenskap av man blivit utfryst från feministiska aktiviteter, men blir själv häcklad av er eftersom jag är medlem i ett samfund som endast accepterar män som medlemmar. [...] -Walden
Förstår inte varför män generaliseras på detta sätt. Han var ett stirrigt psycho, vad har det med att han är man och du är kvinna att göra? Hade du gått in på en bar där en stirrig butchig lesbisk tjej gjort samma så hade du väl inte skrivit “DOM KALLAR SIG KVINNOR” som rubrik? - En man som inte vill bli en stereotyp
Och ett av diskussionens smartaste inlägg:
Det är alltid individer som handlar och de har ett ansvar för sina handlingar. Men individer handlar alltid inom en social och kulturell kontext. Och den måste också förstås, kritiseras och tas ansvar för. -Samir
Män kommer till insikt:
Det här är hemskt, men tyvärr inget nytt. Killar har råkat ut för detta hur länge som helst – alltså att få på käften utan vettig anledning. Kanske för att man tittade för länge på någon eller något, eller för att man ser ut på ett särskilt sätt, eller för att man sagt något som misstolkats.  - Martin
Precis! Du har insett det som miljontals genusvetare och feminister vetat länge: det är inte bara kvinnor som far illa av idiotiska könsroller. Alla som drabbas av mansrollens våldsfixering borde sluta upp i kampen mot könsnormer, könsförtryck, bilder av hur en “riktig” man eller kvinna ska vara. -Ida
En del av kommentatorerna blandar in sitt eget ego och blir kränkta "Jamen, jaaaag slår ju inte kvinnor! Varför påstår du att alla män slår kvinnor??". Det gör ju inte Linda Karlsson eller någon annan av debattörerna heller. I vårt samhälle och enligt rådande könsroller har män lättare att ta till våld för att få det dom vill ha än vad kvinnor har. Stukturerna i samhället ser ut så, men att lägga ansvaret för våld, trakasserier eller våldtäkt på strukturer går inte, eftersom vi alla har ett personligt ansvar som inte kan förbises. Vi vet ALLA att det är fel att slå andra för att få det vi vill ha/hämnas. Våra strukturer i samhället gör det lättare för en viss könsroll att bryta mot dessa regler om våld. Över 90% av våldsbrotten utförs av män.

Ligger våldet i männens natur? Att det skulle vara så protesterar ju i alla fall de kränkta männen definitivt emot. De slår ju inte! Eller finns svaret i det, som de kränkta männen avfärdar, nämligen i genus och könsroller? I könsrollerna som tydligen bankas in i barnen redan på 2-års kontrollen.

1 comment:

ett ritstift i din rumpa said...

argument i stil med "JAG skulle aldrig göra så" är något jag stör mig på helt otroligt mycket. bara för att just den personen inte skulle göra så, betyder inte att alla handlar precis lika eller att det inte finns ett problem.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...