Ekologisk hunger

Det är oroväckande många som fortfarande tror att världshungern beror på brist på mat. Faktum är att vi redan producerar tillräckligt med mat för att förse hela jordens befolkning med mat.

Varför svälter så många då? För att världshungern beror på fattigdom och brist på odlingsbar mark på lokal nivå. Miljontals ton mat slängs i västvärlden varje dag, medan barnen i Afrika svälter. Krasst sagt. De som lider av svält har inte pengar för att köpa den mat som finns tillgänglig och inte heller tillräckligt bördig mark för att odla det de behöver. Vi kan eller vill å vår sida inte heller shippa iväg vår överblivna mat eftersom 1) ingen (här) förtjänar på det 2) det är inte alltid möjligt på en praktisk nivå, det behövs effektiva organisationer som kanaliserar matflödet i så fall 3) det skulle skapa ett vridet beroendeförhållande där tredje världen är beroende av västvärldens matleveranser.

Att odla konventionellt eller till och med med genmanipulerade grödor rättfärdigas oftast med att ekologisk odling aldrig skulle kunna tillfredställa jordens befolknings hunger. Det är en myt. Nya studier visar GMO-produkter inte alls ökar skörderna, såsom förespråkarna påstår. Istället ökar användningen av bekämpningsmedel, nya resistenta superogräs skapas, odlingsjordens kvalitet försämras, grödornas mottaglighet för sjukdomar ökar, ekosystemet rubbas, biodiversiteten lider och GMO-grödor kräver lika mycket energi i produktionsskedet som konventionellt odlade grödor. 

Ekologisk odling kan ge lika stora om inte större skörder än konventionella odlingar. Det är testat och bevisats. Jordens befolkning kan bli mätta och samtidigt skapas ett mer balanserat ekosystem. Worldwatch.org har en bra sida med information. Att vi förpestar våra åkrar och vattendrag samt våra inälvor med bekämpningsmedel och GMO-produkter hjälper inte att åtgärda matbristen i tredje världen det minsta. Icke picke nej. En mer balanserad planet med ett fungerande ekosystem ger i sin tur mindre extrema väderfenomen som överstämningar, långa torkperioder, utbredning av öknen och o-odlingsbar mark som förstörts av gifter.

Så välj ekologisk. Så ofta det går.

Kommentarer