Jun 4, 2012

Den gravida manskroppen, en fortsättning

Det känns som om jag borde precisera mitt inlägg nedan om den gravida mannen. Vad gör den gravida manliga kroppen så motbjudande för många? Om vi börjar med att konstatera att det helt enkelt är fysiskt onaturligt för en man att föda barn och att det onaturliga ofta upplevs som obehagligt så kan vi gå vidare. En kvinna med skägg (och förresten kroppsbehåring överlag) upplevs också ofta som äcklig, eftersom det så att säga är onaturligt.

Först tror jag att måste vi fundera på det här med kroppsligheten, eftersom att vara gravid är en väldigt kroppslig händelse, en väldigt synlig kroppslig förändring. Man kan inte undgå kroppens styrka och skörhet när den genomgår en graviditet. Kroppen är ett verktyg och den blir en väldigt påtaglig del av identiteten.

Har obehaget att göra med kroppsligheten? En kvinna är mer kropp än vad än man är. I bilder framställs hon som en kropp som har ett visst sorts utseende som ska recenseras: ser hon gammal eller ung ut, har hon passande kläder, ser hon trött eller pigg ut, är hon sexig, har hon läppar, rumpa, bröst ect. Mannens kläder, hår, kropp, posé eller utseende kommenteras eller framställs sällan av varken honom eller andra på samma vis. I konversationer kommenteras kvinnan av både män, men kanske i högre grad av kvinnor om hur vacker blus hon har, snygg frisyr m.m. Generellt alltså, det här passar knappast in på alla kvinnor och män, men så här i grova drag hur vi bemöter varandra. Mannen framställs inte som en kropp såsom kvinnan ofta gör. Ja, jag tror ni vet vad jag talar om. Kvinnan som objekt genom historien.

Den gravida manliga kroppen sätter mannen i ett väldigt kroppsligt tillstånd. I ett tillstånd som är onaturligt för honom. Hans kropp blir påtaglig, den står i fokus, definierar hans sociala status på ett sätt som den inte tidigare definierat honom. Visst finns det män vars kroppar står i fokus. Muskulösa män som sköter och tränar sin kropp upplevs som attraktiva. Hur skiljer sig denna kroppslighet från den gravida kroppsligheten? Den muskulösa kroppen definierar inte en persons sociala status eller roll i samhället på samma vis som en gravid kropp gör. Den muskulösa kroppen är inte heller skör som en gravid kropp. En man (eller en icke-gravid kvinna) är ju inte skör och sårbar som en gravid kvinna är. En gravid manlig kropp skapar en konflikt mellan den starka manliga kroppen och den sårbara gravida kroppen.

Det finns så mycket att säga om detta ämne och så många olika synvinklar. Det här var en synvinkel.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...