Jun 21, 2012

Danmark: sista temat, träd

Jag hittade ännu ett sista kollage av Danmarkbilder. Träd. Vackra, vackra träd. Böjda av vinden, nyutslagna ljusa blad, solen som silar igenom lövverket, tropiska palmer. Härligt.

Under rönn och syren 
 Blommande sköna dalar,
Hem för mitt hjertas ro!
Lummiga gröna salar,
Der vår och kärlek bo!
Soliga barn af luft och ljus,
O jag förstår ert tysta sus,
Blommande sköna dalar,
Hem för hjertats ro!
 
Zacharias Topelius (1855)
(1. versen)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...