Apr 10, 2012

Att luckra upp: pojkgrupper

Läste i dagens HBL om pojkgrupper som De Ungas Akademi ordnar. Syftet lär vara att "tonåringar i ledning av vuxna får lära sig att bli bättre på att samarbeta och kommunicera med varandra." Vad fint! Fint att pojkars samvaro och självkänsla stärks.

Nu kan man ju dra upp det där gamla argumentet om att män har styrt och ställt i så många år att det nog är kvinnornas tur nu. Pojkar klarar av att ta för sig och får en stark självkänsla redan från tidigare. Varför slösa resurser på det när kvinnorna lider? Och visst stämmer det att det ska finnas olika grupper, föreningar och klubbar för kvinnor, men jämställdhet handlar om båda könen. Om männen fortsättningsvis har problem att kommunicera sina känslor eller att tolka sin egen självbild så kommer vägen till jämställdhet att vara minst dubbelt så lång som den är nu. Därför måste man jobba med att luckra upp båda könens stereotyper.

Så länge inte pojkgrupperna tar bort någonting från liknande flickgrupper så är det en värdefull satsning.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...