Feb 21, 2012

Till dig och mig

Det här blir knappast genomtänkt eller välformulerat, men so what.

Att inte man skulle kunna ändra på sina vanor eller beteendemönster? Jo, pyttsan! Beteendemönster är just ett mönster, en formel, en (o)vana, ett invant sätt att agera och reagera. Det är lathet, bekvämlighet och ovilja att ändra på det som hindrar en från att agera olika. Vissa av oss är mera glömska, vissa av oss mer temperamentsfulla, men det betyder ingalunda att man inte kan jobba på dessa saker om de inverkar negativt på ens liv. Nej, man ska och behöver inte ändra på sin personlighet, man kan vara precis samma härliga människa, men på samma gång en människa som har koll på sina svagheter och aktivt försöker balansera upp det istället för att bara ge in och falla bekvämt tillbaka med förklaringen "Jag bara är så här". Helt okej, nej mer än okej, om det är harmoni, lycka och balans i livet. Om det inte är det, så bör man ju som bekant börja med personen du ser i spegeln.


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...