Jan 16, 2012

Magi Maggie

Jag får lite Harry Potter fiilis av de här bilderna som rör sig. I love it!

Det är härligt att fantisera om en värld med magi, med helt andra förutsättningar och regler än de vi har nu. Jag är en drömmare ibland, även om jag för det mesta är den mer praktiskt lagda typen. Varför skulle det inte finnas mer än vad ögat möter? Varför skulle vi inte kunna få till stånd mycket större och mer fantastiska saker än vad vi gör nu? Var öppen för ändlösa möjligheter. Vet vad du vill och visualisera det. Dröm om det. Tro på det. Ha mod att verkligen ta tag i det när det kommer. Varthän bär mina steg?


Angående rubriken, hur töntigt det än må vara så jag har en svaghet för ordlekar och allitteration.


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...