Jan 29, 2012

Hurtbulle till frukost

Den här söndagen började farligt hurtbulligt. En skidtur före frukost. Oj, oj, hur ska detta sluta?

Vintern är fantastiskt vacker just nu!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...