Dec 1, 2011

Utopiska upplevelser

Via Börjes konstblogg hittade jag denna vackra och förunderliga utställning i Hamburger Bahnhof i Berlin. Det är konstnären och arkitekten Tomas Saraceno som skapat detta spindelnät av plasbollar, vajrar och växter.

Man kan kravla och kräla omkring i de större bollarna och uppleva hur det kunde vara att bo på moln.

Nu har jag inte sett utställningen live, men den verkar förmedla en känsla av en utopi, gränsöverskridande fantasi där människan och naturen har ett annat förhållande än vad vi har idag. Även själva storleken på bollarna gör säkert ett stort intryck på besökarna.

Hmm, associationerna gick plötligt till filmen Waterworld....

Det bästa är nog ändå att besökaren får känna, uppleva och testa på. Delta i konstverket! Det öppnar vanligtvis helt nya vyer och attityder gentemot den-svårförstådda-moderna-konsten.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...