Dec 9, 2011

Män kan också våldtas

Jämställdhet handlar om mer än kvinnors rättigheter och ställning i samhället.

Jämställdhet berör också män.

"Alla" vet att man inte får tafsa olovligt på någon annan. Men det händer ju ändå och speciellt när alkohol är involverat så lyfter spärrarna som vanligtvis hindar folk från att tafsa. Men när en kvinna oinbjudet tafsar på en man upplevs det sällan som lika problematiskt. Män förväntas alltid vara villiga och intresserade av sex. Om mannen inte är intresserad av en kvinnas fysiska inviter är det snarare fel på honom än på henne. Men varför skulle inte även män kunna känna sig utnyttjade, felbehandlade eller smutsiga? Män kan också våldtas eller i alla fall utnyttjas.

Kvinnans kropp är helig, mannens inte. Johanna Koljonen kallar det en kulturell myt. Att utnyttja till exempel en överberusad mans omdöme eller utsatta situation är lika illa som att uttnyttja en överberusad kvinnas dito. Sexuell aggressivitet och jämställdhet går dock inte hand i hand i dagen samhälle. Eller borde sexuell aggressivitet överhuvudtaget gå någonstans?

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...