Dec 15, 2011

Here comes the mathmutants!

Tjejer är generellt bättre på kommunikation, omvård och lära sig språk än killar. Visst finns det undantag, men samhällets strukturer visar ju att flickor söker sig till t.ex. vårdbranschen och så kallade mjuka ämnen, humanistiska ämnen. Helt biologiskt sett så har ju tjejer mindre händer och saknar samma mängd testosteron som killar har och är därför bättre på stillasittande aktiviteter eller detaljarbeten såsom att sy. Killar däremot har lättare att uppfatta spatiala former, rationella vetenskaper och är biologiskt sett mer kraftfulla och aggressiva (testosteronet, ni vet). Igen, se bara på dagens samhälle så ser du i vilka branscher som killar är framgångsrika och i vilka branscher kvinnor är framgångsrika.

Låter det bekant? Nu har i alla fall en av dessa myter spräckts.

En omfattande undersökning visar att det faktiskt inte finns några biologiska skillnader mellan könens matematiska förmågor. Forskarna undersökte unga personers matematiska prestationer i 86 olika länder. Resultatet indikerar att den främsta orsaken till skillnader mellan tjejer och killars matematiska förmåga inte är biologiskt betvingad som vi tidigare tolkat det, utan att sociokulturella faktorer som varierar länder emellan är orsaken till skillnaderna. Med sociokulturella faktorer menas samspelet och samarbetet mellan människor, där grundläggande kognitiva färdigheter utvecklas såsom uppfattningen om sig själv och andra människor. Faktorerna är föränderliga, olika i olika länder och kan alltså påverkas.

Ett konkret exempel på hur sociokulturella faktorer kan förändras får man genom att blicka tillbaka i tiden. I de amerikanska SAT-proven i grundskolan testas bland annat matematik och på 1970-talet beräknades 13 gånger fler killar än tjejer att höra till kateogrin med extremt hög matematisk förmåga. Idag är förhållandet 3 till 1. Har det alltså skett en biologisk eller kulturell förändring? Har den matematiska genen muterat?!

Det som befrämjar utjämningen av matteresultaten är jämställdhet. I länder där kvinnan är högst delaktig i arbetslivet och förtjänar lika väl som män har barnens matteresultat varit jämförelsevis bättre för både flickor och pojkar. Det gangar alltså samhället - om man nu ska räkna det krasst i ekonomiskt värde - att sträva mot ett jämlikt samhälle. Man får inte bara "dubbelt" så mycket knowhow utan ökar även på killarnas prestationsförmåga.

Jämställdhet gagnar alltså även killar. Bara för att tjejerna får mer, betyder inte att någonting tas bort från killarna.

Kanske det finns fler biologiskt betvingade drag som kanske inte är det...? Hujedamig en sådan tanke...

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...