Dec 16, 2011

Ännu om julkort

På Facebook fortsatte vi med mina vänner att diskuterade julkort och konstaterade att julkort även fungerar som en slags förberedande ritual och skapare av julstämning. Det hade jag kanske inte reflekterat över, eftersom inte just jag har haft det som en betydelsefull ritual. Julen är ju starkt förknippad med olika sorters ritualer.

Jag tycker det är oerhört spännande med ritualer av alla dess slag! Jag har ju trots allt studerat även folkloristik. Synbart obetydelsefulla handlingar kan vara så meningsfulla. Men även anpassningsbara och inte alls ovillkorliga. Att lämna bort julkorten ett år betyder inte nödvändigtvis att julen är förstörd, men att faktiskt utföra ritualen julkort inverkar positivt på helhetsupplevelsen av den Stora Röda Helgen och inverkar mer än bortlämnandet. Julkort kan alltså vara väldigt betydelsefulla i det avseende och kan därför inte avfärdas som oekologiskt skräp.

Pysslet med julkort kan jämföras med pynt, men att pyntet åker iväg i postlådan för att glädjer någon annan. Ska vi skippa julpyntet också för att det mesta är oekologiskt plast? Nej, absolut inte. Hur ska man annars märka att der är jul? Man behöver ju inte köpa nytt julpynt varje år though... Som jag sa tidigare, ni som kan och vill ska skicka julkort av hjärtans lust, men tyvärr ingår det inte i mina traditioner.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...