Dec 1, 2011

Efterdyningar av Englas val

Appropå inlägget om riktiga kroppar så verkar det nästan provocerande att påstå att man inte är missnöjd med sin kropp. Man uppfattas lätt som arrogant och självgod om man inte nojjar sig över sitt utseende. Se bara på kommentarerna om Blondinbella.

Både Esmes mamma och SivÖ lyfter fram intressanta tankar om förhållandet mellan nivån på snyggheten och nivån på nojjan. Desto mer skönheten är knuten till den egna identiteten desto hårdare tar man kroppens "förfall" - eller snarare dess förändring. Därför har personer som står i rampljuset och ofta bedöms, beröms och kritiseras för sitt utseende kanske svårare att förlora sitt ungdomliga utseende.

All denna diskussion om kroppideal i bloggvärlden uppstod på grund av Englas modiga val att berätta öppet om sin bröstoperation. Tack för diskussionen Engla.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...